Αντίκα

Έχει επικρατήσει στις αγοραπωλησίες, ο όρος «αντίκες» να προορίζεται για αντικείμενα άνω των 100 ετών.

Ένα άλλο -όχι και τόσο διαδεδομένο- κριτήριο για το χαρακτηρισμό ενός αντικειμένου ως «αντίκας» είναι το κριτήριο των γενεών: κάθε γενιά θεωρείται ότι διαρκεί 40 χρόνια και έτσι κάποιοι θεωρούν ως «αντίκες» αντικείμενα που δημιουργήθηκαν πριν από 2 γενιές ή πριν τουλάχιστον 80 χρόνια.

Vintage

Η πρώτη χρήση του όρου «vintage» αφορούσε στη χρονολόγηση του κρασιού, καθώς η χρονιά του τρύγου (vendage στα γαλλικά) έδινε χρήσιμες πληροφορίες για την αξία του κρασιού. Ένα καλό έτος συγκομιδής συνδεόταν με κρασί υψηλής ποιότητας. Ο όρος «vintage», λοιπόν, συνδεόταν και  συνδέεται με τη χρονολόγηση ενός αντικειμένου, είτε μιλάμε για συγκεκριμένη χρονολογία είτε για μια γενικότερη χρονική περίοδο.

Σήμερα, ως «vintage» θεωρούνται -μεταχειρισμένα ή μη- αντικείμενα που δημιουργήθηκαν πριν από 20 τουλάχιστον χρόνια. Έτσι, μπορούμε να περιγράψουμε ως «vintage» ένα αντικείμενο επειδή κατασκευάστηκε σε μια παλιότερη εποχή (πχ ’50s) αν και μάλλον είναι πιο σωστό ο όρος «vintage» να χρησιμοποιείται για εκείνα τα αντικείμενα που είναι χαρακτηριστικά και αντιπροσωπευτικά της εποχής τους.

Retro

«Retro» (από το retrospective = αναδρομικό), από την άλλη, ονομάζεται ένα αντικείμενο χωρίς να είναι παλιό,  μιμείται το στιλ μιας παλαιότερης εποχής.

antique-vintage