Οι τελευταίες καταχωρίσεις για: Τηλέφωνο

Δωρεάν προσφορά δανείου

Κέντρο Αθήνας €1,000.00

Γεια σας, Έχω κεφαλαίου που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη χορήγηση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μεμονωμένα δάνεια που κυμαίνονται από €

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Βόρεια Προάστια €30.00

SEH, μοντελο 1969, λειτουργει κανονικα.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Βόρεια Προάστια €50.00

 Siemens βακελιτης, μοντελο 1965, λειτουργει κανονικα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Υπόλοιπο Αττικής €60.00

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΛΙΟ αντικα

Τηλέφωνο κόκκινο rotary

Ν. Αττικής €50.00

Τηλέφωνο vintage. Λειτουργεί κανονικά.